تولیدکنندگان رزین اپوکسی کف پوش

رزین اپوکسی مخصوص پوشش کف و سنگ از انواع مختلف رزین های اپوکسی است که توسط تولید کنندگان داخلی عرضه شده و توسط این مرکز به فروش می رسد.

رزین اپوکسی به خاطر نوع ساختار مولکولی و ترکیبی که دارد، در مقابل انواع ضربه های مکانیکی و حرارتی و رطوبتی مقاومت دارد و این خصوصیت سبب شده تا در انواع صنایع ساختمانی و بهداشتی و درمانی، کاربری خاص خود را پیدا کنند. یکی از گسترده ترین موارد کاربری این محصول، استفاده از انواع مخصوص آن در کف پوش ها است.
رزین های اپوکسی مخصوص کف پوش نیز همانند دیگر انواع رزین های اپوکسی در بازار رنگ و رزین ایران موجود است.
رزین های اپوکسی مخصوص رویه کف پوش توسط تولید کنندگان داخلی عرضه و در این مرکز به صورت گسترده ارائه می شود.

مقالات مرتبط