قیمت رزین اپوکسی در تهران

برای آگاهی از قیمت انواع رزین تولید شده توسط شرکت های تولیدی معتبر در تهران می توانید با کارشناسان ما در بخش فروش گسترده بازار رنگ و رزین ایران تماس بگیرید.

در صنعت رزین رزين های اپوكسی را به عنوان رزين های اپوكسيد نيز می شناسند. از عمده ويژگی اين رزين ها دارا بودن بيش از يك گروه اپوکسی در ساختار مولكولی رزین است. در شرايط عادی واكنش اپوكسی می تواند با اسيدها، ايندريد اسيدها، آمينها و الكل واكنش تراكمی به همراه جابجايی هيدروژن به گروه اتيلن اكسيد بدهد. بنابراين محصولات اپوكسی در مقايسه با اكثر رزين های گرما سخت باعث این می شود که جمع شدگی كمتری در اثر پخت از خود نشان بدهد. بايد خاطر نشان شد كه محدوده وسيعی از رزين های اپوكسی و محصولات متنوع و بسیار زیادی وجود دارد. عمدتا ساختار شيميايی رزين های اپوكسی شامل دو بخش اپوكسی و غير اپوكسی مي باشند.

مقالات مرتبط