فروشندگان رزین اپوکسی سنگ مصنوعی

در بین صدها فروشنده ما بهترین و معتبر ترین فروشندگان رزین اپوکسی سنگ مصنوعی را در بازار رنگ و رزین ایران برای شما مشتریان کرد هم آورده ایم.

رزین اپوکسی سنگ مصنوعی برپایه پلی کربکسیلیک اتر می باشد که جهت دستیابی به افزایش مقاومت بسیار زیاد بتن و تولید بتن های بسیار پرمقاومت در کارخانجات بتن پیش ساخته و همچنین تولیدکنندگان سنگ مصنوعی استفاده می شود. اما مقدار واقعی مصرف رزین اپوکسی سنگ به شرایط آب و هوایی مکانی که می خواهیم از آن استفاده کنیم ومیزان کارایی مورد انتظار بستگی دارد اما بطور کلی می توان بین 0.3 الی 0.8 درصد وزن سیمان مصرفی در متریال مورد نظر را برای رسیدن به کارایی مناسب استفاده کرد. شما می توانید برای خرید با کارشناسان فروش ما در بازار رنگ و رزین ایران تماس حاصل فرمائید.

مقالات مرتبط