سرمایه گذاری

 

سامانه بازار رنگ ایران بستری مناسب جهت ارتیاط سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای تامین سرمایه تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان برای تولید و یا تحقیق و توسعه و عرضه رنگ های صنعتی و ساختمانی و عمومی است.

 

پیشنهاد میشه از مطالب زیر دیدن کنید


 

مطالب ویژه


راههای ارتباط با ما