تولیدکنندگان رزین اپوکسی ضد اسید

تولید کنندگان رزین اپوکسی در کشور، انواع آن را از جمله رزین های اپوکسی ضد اسید، به بازار عرضه کرده و گونه های مرغوب آن توسط این مرکز به مصرف کنندگان ارائه می شود.

رزین های اپوکسی ضد اسید که با دو پایه رزین و اپوکسی ساخته می شوند، چسبندگی زیادی به سطوح مختلف دارند و در مقابل انواع مواد شیمیایی و ضربه های فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی، مقاومت بالایی از خود نشان می دهند. اپوکسی یک ترکیب شیمیایی به دست آمده از ترکیب یک اتم اکسیژن با دو اتم کربن است که به صورت خاصی به هم می پیوندند. رزین های اپوکسی ضد اسید توسط تولید کنندگان داخلی ارائه شده و توسط این مرکز به فروش می رسد.

مقالات مرتبط